Nyt fra Masterudvalget
07 Jan10:20  Tilmeldingsfrister for Mastersløftere 2016

Så er tilmeldingsfristerne til internationale stævner for master i 2016 fastlagte og der er udfærdiget en liste, hvoraf de fremgår. Klubberne må dog gerne i god tid før fristernes udløb meddele masterudvalget, når man har en løfter, der planlægger deltagelse til VM eller EM. Det vil give masterudvalget bedre muligheder for at finde en head coach og det giver Jørgen mere tid til at lave den endelige tilmelding.

Kenneth/masterudvalget
16 Jun21:25  Jørgen Rasmussen er coach ved EM i styrkeløft for Masters 2015 og Jan Vagn Vestergaard både deltager og er coach ved EM i bænkpres for Masters 2015.
31 Jan21:41  Til alle masters

Tiden er nu igen til indbetaling af kontingent og andre bidrag til Mastersklubben.

Find klubbens konto nummer på flg link.
http://www.mastersdanmark.dk/94186177

Hilsen Masterudvalget